GDPR - Facebook Data Policy

Naše zásady používání dat se mění. Naše nové zásady používání dat naleznete zde.
Zásady používání dat
Datum poslední revize: 29. září 2016
Snažíme se, aby byl svět otevřenější a propojenější, a proto vám do rukou vkládáme moc sdílet. Tyto zásady popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme. Další nástroje a informace najdete v tématu Základy soukromí.
Při čtení těchto zásad mějte na paměti, že platí pro všechny značky, produkty a služby Facebooku, jejichž použití není upraveno samostatnými zásadami ochrany osobních údajů nebo které odkazují na tyto zásady. Těmto značkám, produktům a službám souhrnně říkáme „Facebook Služby“ nebo „Služby“.
I. Jaké druhy informací shromažďujeme?
V závislosti na Službách, které využíváte, od vás nebo o vás shromažďujeme různé druhy informací.
 • Akce, které provádíte, a informace, které poskytujete. Shromažďujeme obsah a další informace, které poskytujete při používání našich Služeb, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu a informace v něm uvedené, například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru. Shromažďujeme také informace o tom, jak využíváte naše Služby, například informace o typech obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, frekvenci a době trvání vašich aktivit.
 • Akce, které provádí ostatní uživatelé, a informace, které poskytují. Shromažďujeme také obsah a informace, které lidé poskytují při používání našich Služeb, včetně informací o vás, například když sdílí fotku s vámi, pošlou vám zprávu nebo nahrají, synchronizují či importují vaše kontaktní informace.
 • Vaše sítě a spojení. Shromažďujeme informace o lidech a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, se kterými rádi sdílíte obsah. Shromažďujeme také kontaktní údaje, které poskytujete při nahrávání, synchronizaci nebo importu těchto informací (například adresáře) ze zařízení.
 • Informace o platbách. Pokud používáte naše Služby k nákupu nebo finančním transakcím (například něco kupujete na Facebooku, ve hře nebo přispějete na charitu), shromažďujeme informace o nákupu či transakci. Patří sem informace o platbě, například číslo kreditní nebo debetní karty a další informace o kartě, další informace o účtu a ověření a také podrobnosti o fakturaci, dopravě a kontaktních údajích.
 • Informace o zařízení. Podle oprávnění, která jste udělili, shromažďujeme informace z počítačů, telefonů a dalších zařízení, na která instalujete nebo v nichž používáte naše Služby, a také informace o těchto zařízeních. Informace získané z různých zařízení můžeme sdružovat, abychom mohli snadněji poskytovat konzistentní Služby ve všech zařízeních. Tady je několik příkladů informací, které shromažďujeme:
  • Atributy, jako je operační systém, verze hardwaru, nastavení zařízení, názvy a typy souborů a softwaru, výkon baterie, síla signálu a identifikátory zařízení.
  • Umístění zařízení, včetně konkrétních zeměpisných umístění, například prostřednictvím GPS, Bluetooth nebo signálů Wi-Fi.
  • Informace o připojení, například název mobilního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, typ prohlížeče, jazyk a časové pásmo, číslo mobilního telefonu, IP adresa.
 • Informace z webů a aplikací, které využívají naše Služby. Shromažďujeme informace získané při vaší návštěvě nebo použití webů a aplikací třetích stran, které využívají naše Služby (například když nabízejí naše tlačítko To se mi líbí či možnost přihlášení přes Facebook nebo když používají naše služby měření a inzerce). Patří sem informace o webech a aplikacích, které navštěvujete, vašem použití našich Služeb na těchto webech a v těchto aplikacích, ale i informace, které vám či nám poskytuje vývojář nebo vydavatel aplikace či webu.
 • Informace od externích partnerů. Od externích partnerů získáváme informace o vás a vašich aktivitách na Facebooku i mimo něj. Jedná se například o informace, které nám poskytne partner, když společně nabízíme služby, nebo inzerent o vašich aktivitách či interakci s ním.
 • Společnosti Facebooku. V souladu se svými podmínkami a zásadami nám informace o vás poskytují společnosti, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je Facebook. Přečtěte si další informace o těchto společnostech a jejich zásadách ochrany osobních údajů.
II. Jak tyto informace používáme?
Vynakládáme velké úsilí, abychom lidem poskytovali poutavé a individuální zážitky. Veškeré získané informace využíváme k poskytování a podpoře našich Služeb. Tady je postup:
 • Poskytování, vylepšování a vývoj Služeb. Na základě získaných informací dokážeme porozumět tomu, jak využíváte a komunikujete s našimi Službami a uživateli nebo subjekty, se kterými jste spojeni a které vás zajímají jak v rámci našich Služeb, tak i mimo ně. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby, personalizovat obsah a vytvářet pro vás návrhy.
  Prostřednictvím získaných informací vám také můžeme poskytovat zástupce a návrhy. Díky tomu, že srovnáváme fotky vašich přátel s informacemi, které jsme shromáždili z profilových obrázků nebo dalších fotek, na kterých jste označeni, můžeme například navrhnout, aby vás přítel označil na obrázku. Pokud máte tuto funkci k dispozici, prostřednictvím nastavení „Timeline a označování“ můžete stanovit, jestli můžeme navrhovat, aby vás jiný uživatel označil na fotce.
  Pokud máme k dispozici informace o poloze, použijeme je k tomu, abychom vám a ostatním přizpůsobili Služby na míru, například vám umožnili oznámit svoji polohu, vyhledat místní události nebo nabídky ve vaší oblasti či sdělit vašim přátelům, že se nacházíte v okolí.
  Provádíme průzkumy a výzkum, testujeme vyvíjené funkce a analyzujeme získané informace, abychom mohli vyhodnotit a vylepšit produkty a služby, vyvíjet nové produkty a funkce, provádět audity a řešit potíže.
 • Komunikace s vámi. Vaše informace využíváme k tomu, abychom vám mohli posílat marketingové nabídky, komunikovat s vámi o našich Službách a informovat vás o našich zásadách a podmínkách. Vaše informace také využíváme k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete.
 • Zobrazování a měření reklam a služeb.Získané informace využíváme ke zlepšení našich systémů pro inzerci a měření, takže vám můžeme zobrazovat relevantní reklamy jak v rámci našich Služeb, tak i mimo ně, a měřit efektivitu a dosah reklam a služeb. Přečtěte si další informace o inzerci v našich Službách a o tom, jak můžete nastavit, jaké informace o vaší osobě se využívají k individuálnímu přizpůsobení reklam, které se vám zobrazují.
 • Propagace bezpečnosti a zabezpečení. Získané informace nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu a propagovat bezpečnost a zabezpečení v rámci našich Služeb i mimo ně, například prověřením podezřelé aktivity nebo porušování našich podmínek a zásad. Usilovně pracujeme na ochraně vašeho účtu. Využíváme k tomu týmy techniků, automatické systémy a pokročilé technologie, jako je šifrování a počítačové vyhodnocování. Nabízíme také snadno použitelné nástroje pro zabezpečení, které k vašemu účtu přidají další úroveň zabezpečení. Další informace o propagaci bezpečnosti na Facebooku najdete v Centru nápovědy týkající se zabezpečení na Facebooku.
Používáme soubory cookie a podobné technologie, abychom poskytovali a podporovali naše Služby. Jednotlivé způsoby použití informací jsou uvedeny a popsány v této části zásad. Přečtěte si naše zásady týkající souborů cookie, kde naleznete další informace.
III. Jak se tyto informace sdílí?
Sdílení v našich Službách
Lidé se prostřednictvím našich Služeb spojují s ostatními uživateli a sdílejí s nimi obsah. To je možné díky tomu, že sdílíme vaše informace následujícími způsoby:
 • Lidé, se kterými sdílíte obsah a komunikujete s nimi.
  Při sdílení a komunikaci prostřednictvím našich Služeb si vybíráte okruh uživatelů, kteří můžou vidět vámi sdílený obsah. Při přidávání příspěvku na Facebook například vybíráte okruh uživatelů pro daný příspěvek, může se třeba jednat o přizpůsobenou skupinu jednotlivců, všechny vaše přátele nebo členy nějaké skupiny. Platí to i pro Messenger, kde si také vybíráte lidi, kterým pošlete fotky nebo zprávu.
  Veřejné informace jsou všechny informace, které sdílíte s veřejným okruhem uživatelů, stejně tak i informace na vašem veřejném profilu nebo obsah, který sdílíte na Facebook stránce nebo v jiném veřejném fóru. Veřejné informace jsou dostupné všem v rámci našich Služeb i mimo ně a můžete je zobrazit nebo se k nim dostat prostřednictvím online vyhledávačů, rozhraní API nebo offline médií, jako je televize.
  V některých případech si lidé, se kterými sdílíte obsah a komunikujete, můžou tento obsah stáhnout nebo ho dál sdílet s ostatními nejen v našich Službách, ale i mimo ně. Když na Facebooku okomentujete příspěvek jiného uživatele nebo označíte jeho obsah jako To se mi líbí, daná osoba rozhoduje o okruhu uživatelů, který může zobrazit váš komentář nebo vaše označení To se mi líbí. Pokud je okruh uživatelů veřejný, bude se i váš komentář zobrazovat veřejně.
 • Lidé, kteří vidí obsah o vás sdílený ostatními. Jiní lidé mohou využívat naše Služby k tomu, aby obsah, který se vás týká, sdíleli s okruhem uživatelů, který si vyberou. Lidé mohou například sdílet fotku, na které jste, zmínit nebo označit vás v umístění v příspěvku nebo sdílet informace o vás, které jste vy sdíleli s nimi. Pokud máte obavy z příspěvku někoho jiného, můžete prostřednictvím sociálního hlášení snadno a rychle požádat o pomoc důvěryhodnou osobu. Další informace
 • Aplikace, weby a externí integrace v našich Službách nebo jejich prostřednictvím. Při používání externích aplikací, webů nebo jiných služeb, které využívají naše Služby nebo jsou s nimi integrované, mohou tyto externí aplikace, weby a služby získávat informace o tom, co zveřejňujete nebo sdílíte. Pokud třeba hrajete se svými přáteli na Facebooku hru nebo použijete tlačítko pro vložení komentáře či sdílení na nějakém webu, může vývojář dané hry nebo zástupce webu získat informace o vašich aktivitách ve hře nebo dostat komentář či odkaz, který na Facebooku prostřednictvím daného webu sdílíte. Kromě toho, když si stáhnete nebo použijete takové externí služby, mohou tyto služby získat přístup k vašemu veřejnému profilu, mezi něž patří vaše uživatelské jméno nebo ID uživatele, váš věk, země a jazyk, seznam vašich přátel, ale i veškeré informace, které s nimi sdílíte. Informace shromažďované těmito aplikacemi, weby nebo integrovanými službami podléhají podmínkám a zásadám stanoveným příslušnými subjekty.
  Přečtěte si další informace, jak si můžete nastavit, jaké informace budete o sobě vy nebo ostatní uživatelé s těmito aplikacemi a weby sdílet.
 • Sdílení v rámci společností Facebooku. Informace, které o vás získáme, sdílíme v rámci skupiny společností, které jsou součástí Facebooku. Přečtěte si další informace o našich společnostech.
 • Nový vlastník. Pokud dojde ke změně vlastnictví nebo kontroly nad všemi nebo některými našimi Službami či jejich částmi, můžeme informace o vás převést na nového vlastníka.
Sdílení s externími partnery a zákazníky
Spolupracujeme s externími společnostmi, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše Služby nebo které využívají inzerci či související produkty, abychom mohli provozovat naše společnosti a poskytovat bezplatné služby lidem na celém světě.
Zde jsou typy třetích stran, se kterými můžeme informace o vás sdílet:
 • Služby inzerce, měření a analýzy (pouze informace, které neidentifikují konkrétní osobu). Chceme, aby naše inzerce byla stejně relevantní a zajímavá jako ostatní informace, které najdete v našich Službách. Tento závazek máme neustále na paměti, a proto využíváme veškeré informace, které o vás máme, abychom vám zobrazovali relevantní reklamy. Pokud nám k tomu nedáte oprávnění, nesdílíme s partnery pro inzerci, měření a analýzy žádné informace, které vás identifikují jako konkrétní osobu (informace identifikující konkrétní osobu, jsou například jméno nebo e-mailová adresa, které mohou být samy o sobě využity k tomu, aby vás někdo kontaktoval nebo zjistil, kdo jste). Těmto partnerům můžeme poskytnout informace o dosahu a efektivitě jejich inzerce, aniž bychom jim však poskytovali informace, které prozrazují vaši totožnost, nebo pokud jsme informace převedli do souhrnné podoby, aby z nich nebylo možné zjistit, kdo jste. Inzerentovi můžeme například sdělit, jak si vedou jeho reklamy, kolik lidí jeho reklamy vidělo nebo si po zobrazení jeho reklamy nainstalovalo jeho aplikaci. Těmto partnerům můžeme poskytnout demografické údaje, které však nevedou k identifikaci konkrétních osob (například 25letá žena z Madridu, které se líbí softwarové inženýrství), abychom jim pomohli porozumět charakteristice a povaze jejich okruhu uživatelů nebo zákazníků, a to až poté, co se zavážou dodržovat naše pravidla pro reklamu.
  Projděte si svoje předvolby inzerce, abyste pochopili, proč se vám na Facebooku zobrazuje určitá reklama. Pokud chcete nastavit a spravovat svoje prostředí pro reklamy na Facebooku, můžete si upravit předvolby pro reklamy.
 • Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři. Informace předáme dodavatelům, poskytovatelům služeb a jiným partnerům, kteří globálně podporují naše podnikání, například nám poskytují služby spojené s technickou infrastrukturou, analyzují způsoby využívání našich Služeb, měří efektivitu reklam a služeb, poskytují služby zákazníkům, provozují platby nebo provádějí akademický výzkum a průzkumy. Tito partneři musí dodržovat přísné závazky týkající se důvěrnosti, a to způsobem, který vyhovuje zásadám používání dat a smlouvám, které s nimi uzavřeme.
IV. Jak mohu spravovat nebo odstranit informace o své osobě?
Obsah a informace, které sdílíte při použití Facebooku, můžete spravovat prostřednictvím nástroje Záznamy o aktivitách. Prostřednictvím našeho nástroje Stahování informací si můžete také stáhnout informace přidružené k vašemu účtu na Facebooku.
Údaje ukládáme na dobu, která je nezbytná pro poskytování produktů a služeb vám a jiným osobám, včetně osob uvedených výše. Dokud budeme tato data potřebovat k poskytování produktů a služeb, budou informace přidružené k vašemu účtu uchovávány až do doby, než účet odstraníte.
Svůj účet můžete kdykoli odstranit. Jakmile svůj účet odstraníte, smažeme všechen obsah, který jste zveřejnili, například fotky a aktualizace stavu. Pokud svůj účet odstranit nechcete, ale rádi byste Facebook na nějakou dobu přestali používat, můžete ho místo toho deaktivovat. Další informace o deaktivaci nebo odstranění účtu získáte tady. Mějte na paměti, že informace, které o vás sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí vašeho účtu a nebudou tedy odstraněny spolu s vaším účtem.
V. Jak reagujeme na právně podložené žádosti a jak předcházíme újmě?
Vaše údaje jsme oprávněni zobrazovat, uchovávat a sdílet, budeme-li k tomu vyzváni právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a budeme-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem. Sem mohou spadat právně podložené žádosti z jurisdikcí mimo Spojené státy, kde se v dobré víře domníváme, že je takový postup vyžadován zákonem dané jurisdikce, týká se uživatelů v dané jurisdikci nebo je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Informace můžeme používat, uchovávat a sdílet rovněž v případě, že se dobré víře domníváme, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů a jiné protiprávní činnosti, vaší i naší ochraně i ochraně dalších osob, včetně situací, kdy se jedná o vyšetřování nebo k zabránění úmrtí nebo aktuálního ohrožení lidského zdraví. Externím partnerům můžeme například poskytnout informace o spolehlivosti vašeho účtu, abychom předešli podvodu a zneužití v rámci našich Služeb i mimo ně. Informace, které o vás obdržíme, včetně dat finančních transakcí souvisejících s nákupy provedenými prostřednictvím Facebooku, můžeme zobrazovat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování v souvislosti s možným porušením našich podmínek a zásad, nebo je nutné takové údaje uchovat, abychom zabránili jiné újmě. Můžeme si rovněž ponechat informace z účtů deaktivovaných z důvodu porušení našich podmínek za poslední rok, abychom zabránili opakování zneužití či jiných porušení těchto podmínek.
VI. Jak fungují naše globální služby?
Facebook může sdílet informace interně v rámci své skupiny společností nebo s třetími stranami pro účely popsané v těchto zásadách. Informace shromážděné v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) mohou být například přeneseny do zemí mimo prostor EHP za účelem popsaným v těchto zásadách. Používáme standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí, přijímáme další opatření dostupná v rámci práva Evropské unie a získáváme váš souhlas, abychom legitimizovali přenosy dat z Evropského hospodářského prostoru do USA a dalších zemí.
Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Spory mezi vámi a námi související s našimi zásadami a postupy ochrany osobních údajů můžeme řešit také prostřednictvím organizace TRUSTe. Organizaci TRUSTe můžete kontaktovat prostřednictvím jejího webu.
VII. Jak vám oznámíme změnu těchto zásad?
Na chystané změny těchto zásad vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované zásady přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete pokračovat ve využívání našich Služeb.
VIII. Jak kontaktovat Facebook, máte-li dotazy?
Další informace o tom, jak funguje ochrana soukromí na Facebooku, najdete v tématu Základy soukromí.
Máte-li dotazy týkající se těchto zásad, můžete nás kontaktovat tímto způsobem:
Pokud žijete v USA nebo Kanadě...
Kontaktujte Facebook, Inc. online nebo poštou na adrese:

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA
Pokud žijete kdekoli jinde...
Kontrolu nad daty a zodpovědnost za vaše informace má společnost Facebook Ireland Ltd., na kterou se můžete obrátit online nebo poštou na adrese:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland