Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro reklamaci

Adresát: Hana Šimůnková, se sídlem Široká 444/21, České Budějovice 370 01, IČ:47221739, e-mail tap@simunkova.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 V následujícím odkazu naleznete Formular pro uplatneni reklamace